Новодністровська ТГ

Дністровський район Чернівецька область

Окремі зміни, що внесені до пенсійного законодавства з 30.04.2022

Дата: 01.06.2022 15:50
Кількість переглядів: 301

30.04.2022 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів Українищодо вдосконалення пенсійного законодавства» (далі – Закон 2040), яким передбачено ряд змін у пенсійному законодавстві. Надаємо огляд окремих з них.

Фото без опису

 

Дострокові пенсії для батьків тяжко хворих дітей. Законодавством віднині надано визначення тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність та передбачено для батьків таких дітей достроковий вихід на пенсію за віком. Першочергове право на дострокову пенсію мають матері тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення 6-річного віку, - після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.
За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність, до шестирічного віку здійснювалося батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.
Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства один з непрацюючих працездатних батьків, який здійснює догляд за тяжко хворою дитиною підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню за умови, що така особа отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. Тобто в майбутньому, батькам час здійснення ними догляду за тяжко хворою дитиною зараховуватиметься до їх страхового стажу при призначенні пенсії.

Розширено коло осіб, хто матиме право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Внесеними змінами розширено коло осіб, які матимуть право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». До числа непрацездатних осіб віднесено чоловіка (дружину), батька, матір, якщо вони досягли віку 65 років. Внесені зміни врегулювали право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника громадян (чоловік, дружина, батько, мати), які досягли 65-річного віку, незалежно від наявного в них стажу. Раніше такі особи право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мали лише за умови наявності в них 15 років страхового стажу або факту визнання їх особами з інвалідністю.
При цьому нагадуємо, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності. Виключення щодо необхідності наявності страхового стажу у годувальника становлять лише окремі особи з числа годувальників, які визначені статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Середня заробітна плата по країні для обчислення пенсій за віком для осіб з інвалідністю. Законодавчо врегульовано питання застосування нової середньої заробітної плати по країні для осіб, які вперше переходять з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії (попереднього перерахунку пенсії без урахування перерахунку, передбаченого абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 цього Закону), під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена (визначений) частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.
В поточному році при такому переведенні з одного виду пенсії на інший, за викладених обставин, буде застосуватися показник середньої заробітної плати по країні 10846,37 грн. Тобто для визначення права на застосування нового показника середньої зарплати буде враховуватись також стаж, який попередньо був зарахований при проведенні щорічних автоматизованих перерахунків пенсій по інвалідності працюючим пенсіонерам з 1 квітня.
Крім того, з 01.10.2022 зростуть мінімальні розміри пенсій по інвалідності, визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відновлено достроковий вихід на пенсію. 30.04.2022 набули чинності законодавчі зміни, що відновили право на достроковий вихід на пенсію особам, звільненим з роботи у зв’язку із реорганізацією/ліквідацією підприємства або за станом здоров’я (не більш як за півтора року до досягнення пенсійного віку).
Правом дострокового виходу на пенсію зможуть скористатися особи за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків:
- трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку (тобто до 60-річного віку) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи;
- трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку (тобто до 60-річного віку) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
При цьому звертаємо увагу, що достроково призначена пенсія за віком у період до досягнення 60-річного віку, працюючим пенсіонерам (у тому числі тим, які провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) не виплачуватиметься. Про факти працевлаштування, звільнення з роботи пенсіонери зобов’язані своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду.
Також інформуємо, що законодавством надано 6-місячний строк для приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону.

Зміни у порядку доплати до мінімального страхового внеску. Гарантоване державою право на пенсійне забезпечення можуть реалізувати громадяни, які досягли пенсійного віку та мають необхідну тривалість страхового стажу. На жаль, нерідко трапляються випадки, коли з досягненням пенсійного віку людина виявляє нестачу страхового стажу, потрібного для оформлення пенсії.
Для надання громадянам можливості накопичити страховий стаж Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачив право здійснення доплати до мінімального страхового внеску за неповні місяці роботи впродовж періоду з 01.01.2004 до 31.12.2010.
30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 15.02.2022 №2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким внесено зміни до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо встановлення розміру доплати до мінімального страхового внеску, необхідної для зарахування неповного місяця роботи як повного.
Зокрема, якщо сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць є меншою за встановлений законодавством розмір мінімального страхового внеску, за умови здійснення доплати такий період буде зараховано до страхового стажу як повний місяць роботи.
До прикладу: особа звернулась до органу Пенсійного фонду України у травні 2022 року із заявою про намір здійснити доплату до мінімального страхового внеску за неповний місяць роботи січня 2010 року. За даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, сума її нарахованого заробітку за січень 2010 року становить 700 грн (при мінімальній зарплаті 869 грн), з якої сплачено страховий внесок в сумі 246,40 грн (700 х 33,2 % + 700 х 2 %).
Розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на дату здійснення доплати (травень 2022 року), становить 6500 грн, мінімальний страховий внесок – 1430 грн (6500 х 22 %).
Таким чином, заявнику необхідно здійснити доплату за січень 2010 року в сумі 1183,60 грн (1430 – 246,40).
Нагадуємо про зручну можливість відстеження ситуації щодо сум нарахованих заробітків та сплачених внесків, а також зарахування страхового стажу на вебпорталі Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua), зареєструвавшись на цьому електронному сервісі за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи інтегрованої системи електронної ідентифікації GOV ID.
Отож, шановні краяни! Заздалегідь дбайте про своє пенсійне майбутнє, погоджуйтесь тільки на легальні трудові відносини із заробітною платою, не нижчою за мінімальну, щоб не залишитися на схилі літ без належного пенсійного забезпечення.

Відбулися зміни у проведенні індексації пенсії. З 30.04.2022 набрали чинності зміни в проведенні щорічної індексації пенсій з урахуванням показників інфляції та росту заробітної плати.
Тепер встановлено єдиний підхід до механізму індексації пенсій, обчислених за різними законами. Індексація буде проводитись з однієї дати та із врахуванням одного показника коефіцієнта збільшення заробітної плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Законом врегульовано також дату проведення індексації пенсій – щороку з 1 березня (до цього урядом щороку визначалась певна дата, з якої індексувалась пенсія).
Враховуючи прийняті зміни, передбачено щорічну індексацію пенсій особам, яким пенсії призначено та обчислено на умовах Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України».
Щорічне проведення індексації пенсій, обчислених за Законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», продовжуватиметься. Цьогоріч, з березня місяця, цим категоріям осіб вже проведено індексацію.

На вебпорталі Пенсійного фонду можна сформувати витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності. Пенсійний фонд реалізував можливість формування в електронному вигляді інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності засобами вебпорталу.
Страхувальник (для підтвердження періоду непрацездатності свого працівника) або ж сама застрахована особа може сформувати такий електронний документ за формою «Витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності» (далі – Витяг з ЕРЛН) в персональному електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду у вкладці «Запит на отримання електронних документів».
При формуванні запиту додано поля, одне з яких обов'язково потрібно заповнити для подачі електронного запиту на Витяг:
- номер листка непрацездатності;
- номер випадку непрацездатності;
- період формування (з-по),
Сформувати Витяг з ЕРЛН та будь-яку електронну довідку можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи шляхом автентифікації через систему інтегрованої системи електронної ідентифікації GOV ID так і в зручному форматі через мобільний застосунок «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД».

Подати заяву про виплату пенсії через установу банку можна на вебпорталі Пенсійного фонду України. В умовах воєнного стану, запровадженого у зв’язку з російською агресією, коли чимало українських пенсіонерів змушені були покинути свої оселі, для громадян, які отримували пенсію за місцем проживання, одним із найбільш зручних варіантів вирішення питання щодо подальшого отримання пенсійних коштів стала можливість переведення виплати пенсії на рахунки банківських установ.
Раніше одержувач пенсії міг подати заяву про переведення виплати пенсії на банк виключно особисто звернувшись до органу Пенсійного фонду України, або через установу уповноваженого банку.
Однак, сучасне законодавство дозволяє подати таку заяву в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua) з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.
Для цього користувачу вебпорталу достатньо зайти в розділ «Внесення змін до пенсійної справи» та через вкладку «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати – з пошти на банк або навпаки)» заповнити і відправити заяву та сканкопії необхідних документів. Подана в такий спосіб заява буде опрацьована органами Пенсійного фонду України в установлені терміни, а результати її обробки будуть невідкладно відображені в особистому кабінеті користувача вебпорталу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора